logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Zarząd Powiatu Konińskiego 30 kwietnia 2015 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszony 25 marca 2015 r. i  udzielił dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w przedmiotowym zakresie na łączną kwotę 78 tys. zł
 
Lp.
Zakres zadania /
Nazwa oferenta / tytuł zadania
Dotacja w kwocie
Uwagi

 

 Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody, ochrona dziedzictwa przyrodniczego

1.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin
Zielone harcowanie - program edukacji ekologicznej
dla dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego

 

13.900 zł 

 

2.

Spółdzielnia Socjalna Poryw
Edukacja ekologiczna dzieci z terenu powiatu konińskiego - projekt ścieżka ekologiczna „Labirynt natury"

 

11.100 zł

 

 

3.

Parafia Ewangelicko-Reformowana
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie Ścieżki Edukacyjno-Przyrodniczo-Kulturowej w Żychlinie cz. VI

 

3.000 zł

 

 

 Ochrona przyrody i zwierząt

 

4.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
Prowadzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt w Sompolnie

 

20.000 zł

 

 

5.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział
w Koninie
Ochrona zwierząt, opieka i pielęgnacja oraz poprawa warunków bytowania zwierząt ze Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie oraz w gminnych punktach zatrzymań w Golinie, Kazimierzu Biskupim
i Kramsku

 

30.000 zł

 

 

 

 

5.

Stowarzyszenie Rodzina, Kultura Edukacja i Rozwój Centrum w Grodźcu 
Oferta wpłynęła
po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym

 

 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-05-04 09:21:13)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-02-12 10:43:22)
Lista wiadomości