logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 15 maja 2014 r.
Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 24 czerwca 2014 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 15 maja 2014 r.
 
Na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 15 maja 2014 r. przeznacza się dotację w łącznej kwocie 8.890,00 zł, w tym:
  • na zadanie polegające na ochronie dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej dla:
Towarzystwa Społeczno - Gospodarczego „Dwa Mosty" na zadanie pn. „Nasza mała ojczyzna - cykl warsztatów poświęconych tradycjom i zwyczajom dożynkowym" kwotę 4.000,00 zł;
  • na zadanie polegające na realizacji projektów dotyczących obchodów rocznic związanych z historią Polski dla: Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale na zadanie pn. „Bronią języka - sztandar i pieśń, w 100-letniej drodze niepodległości" kwotę 4.890,00 zł.
Z powodu niespełnienia przez oferentów wymogów formalnych odrzuca się oferty następujących podmiotów:
  • Klubu Sportowego TEAM Stare Miasto na zadanie pn. „10 lat Polski w Unii Europejskiej - II Międzynarodowe Rozgrywki w Piłce Siatkowej dla Młodzieży i Osób Dorosłych Organizowane w Starym Mieście w 2014 r.";
  • Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin na zadanie pn. „Odkrywaj w sobie artystę" - edukacja artystyczna dzieci i młodzieży z terenu powiatu konińskiego;
  • Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Ślesin na zadanie pn. „XIII edycja Święta pyrczoka";
  • Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Kramsk na zadanie pn. „Zajęcia rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży".
Ze względu na niską ocenę merytoryczną ofert nie przyznaje się dotacji następującym podmiotom:
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Lidia Cichocka
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-06-24 11:43:41)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 14:59:58)
Lista wiadomości