logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w drugiej połowie 2014 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 15 maja 2014 r.
Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 24 czerwca 2014 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w drugiej połowie 2014 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 15 maja 2014 r.
 
Na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 15 maja 2014 r. przeznacza się dotację w łącznej kwocie 11.890,00 zł na zadania polegające na upowszechnianiu wiedzy na temat zachowania zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia oraz promowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców powiatu
we wszystkich grupach wiekowych poprzez podejmowanie działań na rzecz zmiany stylu życia mieszkańców, prowadzenia edukacji zdrowotnej, wspierania różnych form oświaty zdrowotnej, przeciwdziałania patologii społecznej oraz wspierania działań podejmowanych na rzecz promocji zdrowia psychicznego dla:
1) Stowarzyszenia Dzikie Bobry na zadanie „Powitanie lata - zdrowy spacer z nordic walking" kwotę 3.080,00 zł;
2) Konińskiego Klubu Amazonki na zadanie „Dbamy o siebie, wspieramy innych, edukujemy" kwotę 8.810,00 zł.
 
Ze względu na niską ocenę merytoryczną oferty nie przyznaje się dotacji dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin.
 
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Andżelika Karczewska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-06-24 11:37:24)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 14:58:57)
Lista wiadomości