logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na organizacji i przeprowadzeniu Powiatowych Dni Rodziny 2014 ogłoszonego przez Zarząd (...)
Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 24 kwietnia 2014 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadania publicznego z zakresu  wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na organizacji i przeprowadzeniu Powiatowych Dni Rodziny 2014.
 
Na realizację zadania z zakresu  wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na organizacji i przeprowadzeniu Powiatowych Dni Rodziny 2014 będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 28 marca 2014 r. przeznacza się dotację w łącznej kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat - integracja rodzin powiatu konińskiego" dla Stowarzyszenia „Sympatyków Ziemi Kazimierskiej".
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Elżbieta Piaseczna
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-04-24 14:31:17)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 15:03:18)
Lista wiadomości