logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 10 marca 2014 r.
 
Na wsparcie realizacji zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego będących przedmiotem otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 10 marca 2014 r. przeznacza się dotację w łącznej kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 
1) na zadania polegające na edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży dla:
a) Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Żychlinie na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży na terenie ścieżki Edukacyjno- Przyrodniczo-Kulturowej w Żychlinie cz.V" kwotę 3 000,00 zł,
b) Stowarzyszenia „Dzikie Bobry" w Sławsku na zadanie pn. „Zielona Szkoła -Edukacja blisko nas dla młodzieży z powiatu konińskiego" kwotę 3 000,00 zł,
c) Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Konin na zadanie pn. „Zielony Hufiec- program edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z powiatu konińskiego" kwotę 9 000,00 zł
 
2) na zadania polegające na ochronie przyrody i zwierząt dla:
a) Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt „Animals" Oddział Konin na zadanie pn. „Poprawa bytowania zwierząt w przytuliskach gmin na terenie powiatu" kwotę 15 000,00 zł,
b) Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, Zarząd Oddziału w Koninie na zadanie pn. „Ochrona zwierząt, opieka i pielęgnacja oraz poprawa warunków bytowych zwierząt ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie" kwotę 20 000,00 zł.
 
Z powodu niespełnienia przez oferentów wymogów formalnych odrzuca się oferty następujących podmiotów:
a) Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „PODAJ DALEJ" na zadanie pn. „Odkrywamy Uroki Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego - Spływ Kajakowy",
b) Koła Łowieckiego Nr 2 „Ryś" w Krzymowie na zadanie pn. „Odbudowa zwierzyny drobnej- kuropatwy",
c) Stowarzyszenia Kulturalnego „Tradycja" w Węglewie Kolonia, gm. Golina na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży cz. I - flora",
d) „MIĘDZY LUDZMI I JEZIORAMI" Kazimierz Biskupi na zadanie pn. „ Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej w ramach warsztatów ekologiczno-artystycznych".
 
  
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Julia Stasińska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-04-10 12:32:03)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 15:02:58)
Lista wiadomości