logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2014 ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 11 lutego 2014 r.
Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 28 marca 2014 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w roku 2014.
 
Na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 11 lutego 2014 r. przeznacza się dotację w łącznej kwocie 2.975,00 zł na zadanie polegające na upowszechnianiu wiedzy na temat zachowania zdrowia, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia oraz promowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców powiatu we wszystkich grupach wiekowych poprzez podejmowanie działań na rzecz zmiany stylu życia mieszkańców oraz prowadzenie edukacji prozdrowotnej dla Stowarzyszenia Klub Biegacza „Wartko" z Goliny.
 
Ze względu na niską ocenę merytoryczną oferty nie przyznaje się dotacji dla Stowarzyszenia „Dzikie Bobry" w Sławsku.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Andżelika Karczewska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-03-28 12:56:33)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 15:01:06)
Lista wiadomości