logo
logo bip
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 11 lutego 2014 r.
Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 28 marca 2014 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 11 lutego 2014 r. przeznacza się dotację w łącznej kwocie 30.195,00 zł, w tym: 
 • na zadanie polegające na ochronie dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej dla Stowarzyszenia Kulturalnego „Tradycja" z Węglewa na zadanie pn. Warsztaty międzypokoleniowe „Razem ocalmy od zapomnienia" kwotę 4.000 zł;
 • na zadania polegające na wspieraniu przedsięwzięć o charakterze edukacji artystycznej dzieci i młodzieży dla:
  1. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie na zadanie pn. „Powiat Koniński - kuźnią talentów dziecięcych" kwotę 6.000,00 zł;
  2. Wilczyńskiego Towarzystwa Muzycznego na zadanie pn.  Międzygminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej oraz warsztaty wokalne" kwotę 2.000 zł;
  3. Stowarzyszenia Zielona  Grupa z Konina na zadanie pn. „Papierowy teatr" na kwotę 6.000 zł;
  4. Stowarzyszenia Oświatowego Lepsza Edukacja z Dąbroszyna na zadanie pn. „Zabawa światłem i cieniem lub kolorem - VII spotkania teatralne Dąbroszyn 2014" kwotę 3.000 zł;
 • na zadania polegające na realizacji projektów kulturalnych o charakterze społecznym dla:
  1. Stowarzyszenia Przyjaciół Żychlina na zadanie pn. Plener malarski „Na żychlińską nutę" kwotę 3.195 zł;
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwale na zadanie pn. „Xl Rychwalskie Impresje Muzyczne - Powiatowy Piknik Orkiestr'' kwotę 6.000 zł.
Z powodu niespełnienia przez oferentów wymogów formalnych odrzuca się oferty następujących podmiotów:
 • Stowarzyszenia „Dzikie Bobry" w Sławsku na zadanie pn. „Konkurs fotograficzny - zabytki w obiektywie";
 • Towarzystwa Społeczno - Gospodarczego „Dwa Mosty" ze Ś1esina na zadanie pn. Integracja lokalnej społeczności zamieszkałej na obszarze Gminy Ślesin oraz kultywowanie zwyczajów i obrzędów sobótkowych poprzez organizację „Nocy Świętojańskiej";
 • Bractwa Świętych Pięciu Męczenników z Kazimierza Biskupiego na zadanie pn. „W cieniu Pięciu Braci";
 • Klubu sportowego FENIKS na zadanie pn. Realizacja filmu dokumentalnego upamiętniającego rocznicę wybuchu powstania warszawski ego pt. „Życie jak ziarenko piasku".
Ze względu na niską ocenę merytoryczną ofert nie przyznaje się dotacji następującym podmiotom:
 • Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Złotkowy na zadanie pn. „Warsztaty tańców wielkopolskich";
 • Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stare Miasto na zadanie pn. „Święto kwitnącej jabłoni - 10.lecie polskiego jabłka w Unii Europejskiej";
 • Stowarzyszeniu Między Ludźmi i Jeziorami na zadanie pn. „Ożywienie utrwalenie tradycji ludowej poprzez udział w plenerowych wydarzeniach dożynkowych";
 • Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich Zarzewek na zadanie pn. „Skarbiec Sztuki";
 • Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Rzgowie na zadanie pn. „Pokażmy Dzieciom Świat".
 
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Andżelika Karczewska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-03-28 12:54:28)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 14:59:35)
Lista wiadomości