logo
logo bip
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2014 roku

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 28 marca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2014 roku.
 
Oferty na konkurs można składać w terminie do dnia 22 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w załączonym ogłoszeniu:
 
 
Wzory dokumentów:
 
 
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Andżelika Karczewska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-03-28 12:34:57)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 14:58:12)
Lista wiadomości