logo
logo bip
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 10 marca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku.
 
Oferty na konkurs można składać w terminie do dnia 2 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin (pokój 168 na parterze budynku) lub przesłać na ww. adres Starostwa Powiatowego w Koninie.
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w załączonym ogłoszeniu:
 
Wzory dokumentów:
 
Podstawa prawna:
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jadwiga Rachwalik
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-03-10 14:55:05)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-03-26 14:56:28)
Lista wiadomości