logo
logo bip

Oferta realizacji zadania publicznego „Organizacja zajęć sportowych"
Zgodnie z art. 19a, pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje się do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej – Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego „Strażak” Licheń Stary na zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn.: „Organizacja zajęć sportowych".
 
Treść oferty dostępna jest na:
- stronie powiatu konińskiego;
- Biuletynie Informacji Publicznej
- tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
 
Uwagi go złożonej oferty można składać w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty tj. do 31 lipca 2018 r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie p. 167 (liczy się data wpływu do urzędu) lub drogą elektroniczną na adres krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl.  
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-07-23 13:34:53)
Lista wiadomości