logo
logo bip

Rozstrzygnięcie oferty realizacji zadania publicznego "Kuźnia talentów " warsztaty dla dzieci w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby w glinie"

Zarząd Powiatu Konińskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Kuźnia talentów - warsztaty dla dzieci w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby w glinie" zawartego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Kulturalne „Tradycja" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 16 sierpnia 2017 r., Uchwałą nr 452/2017 podjął decyzję o wsparciu zadania kwotą dotacji w wysokości 3.760,00 zł.

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-08-16 12:46:34)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-08-16 12:46:34)
Lista wiadomości