logo
logo bip

Oferta realizacji zadania publicznego "Kuźnia talentów " warsztaty dla dzieci w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby w glinie"
 
Zarząd Powiatu Konińskiego uznając celowość realizacji zadania publicznego pn. „Kuźnia talentów - warsztaty dla dzieci w zakresie rysunku, malarstwa i rzeźby w glinie" zawartego w ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Kulturalne „Tradycja" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 21 lipca 2017 r., zamieszcza treść oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat.konin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Koninie.                                   
Uwagi go złożonej oferty można składać w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty (liczy się data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie p. 167 lub drogą elektroniczną na adres krzysztof.czajkowski@powiat.konin.pl.  
 
 
 

 

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krzysztof Czajkowski
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2017-08-04 12:42:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-05-30 14:15:58)
Lista wiadomości