logo
logo bip
Akty prawa miejscowego dotyczące NGO
 
wersja dla czytnika ekranu - pobierz
 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/186/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2013 roku.

UCHWAŁA NR XV/105/2012 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych - uchwała obowiązuje od dnia 28 marca 2012 r.

 

Program Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016  

Program Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015  

Program Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 

Program Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Program Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Program Współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Dorota Sobieraj-Krawczyk
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2012-01-20 13:16:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-01-21 14:42:46)