logo
logo bip

Biuro Rady
 Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
I p. pok. 264-268
fax: +48 /63/ 240 32 01
 
Kierownik Biura
Dorota Sobieraj-Krawczyk  
tel. +48 /63/ 240 32 09, I p., pok. 265
 
Inspektor ds. obsługi Komisji Rady Powiatu
Monika Szymaszek
tel. +48 /63/ 240 32 07, I p., pok. 266
 
Inspektor ds. obsługi Komisji Rady Powiatu
Halina Cholewjusz
tel. +48 /63/ 240 32 26, I p., pok. 266
 
1. Biuro Rady realizuje zadania w zakresie:
 
1) obsługi merytorycznej, administracyjnej i organizacyjnej Rady Powiatu Konińskiego, przewodniczącego rady, komisji rady poprzez:
a)  wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem sesji Rady Powiatu i posiedzeń komisji;
b) sporządzenie protokołów z sesji Rady  Powiatu i z posiedzeń komisji;
c) prowadzenie dokumentacji związanej z pracą Rady i jej komisji;
d) opracowywanie projektów opinii, stanowisk, uchwał Rady w przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez Przewodniczącego Rady, Komisje Rady, Kluby radnych lub określoną w Statucie liczbę radnych;
e) przekazywanie staroście terminarza i tematyki sesji Rady i posiedzeń Komisji;
f) przygotowywanie projektów rocznego planu pracy Rady i jej Komisji;
g) prowadzenie dokumentacji z kontroli wykonywanych przez komisje;
h) przekazywanie uchwał podjętych przez Radę do organów nadzoru;
i) przesyłanie aktów prawa miejscowego do publikacji;
j) przekazywanie uchwał podjętych przez Radę, a także wniosków komisji do realizacji zarządowi powiatu;
k) wykonywanie wymaganych czynności związanych z interpelacjami i zapytaniami radnych;
l) prowadzenie rejestrów: projektów uchwał Rady Powiatu;  uchwał Rady Powiatu; wniosków i opinii komisji; interpelacji i zapytań radnych; aktów prawa miejscowego; skarg rozpatrywanych przez Radę; delegacji radnych; wniosków i postulatów mieszkańców powiatu i innych podmiotów do rady powiatu;
m) przygotowywanie, udostępnianie i przekazywanie informacji wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę i jej komisje.
n) prowadzenia spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych,
o) prowadzenia ewidencji radnych oraz dokumentacji związanej z wykonywaniem mandatu radnego,
p) organizacji szkoleń dla radnych,
2) współdziałanie w zakresie reklamowania radnych od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 
2. Biuro Rady używa symbolu „BR”.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Krystyna Grabowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 08:02:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2019-06-06 14:45:55)