logo
logo bip

Wydział Komunikacji
 
  Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
 Parter, pok. 151 - 158
 Tel.: +48 (063) 240 32 74, 240 32 41, 240 32 56, 240 32 62, tel./fax +48/63 240 32 55
 
  
Naczelnik Wydziału 
Marcin Wietrzykowski
tel. +48 / 63 / 240 32 52, pok. 151
  
z-ca Naczelnika Wydziału
Jadwiga Kasprzyk
tel. +48 / 63 / 240 32 53, pok. 154
 
Inspektor ds. transportu
Danuta Kwolik
tel. +48 / 63 / 240 32 56, pok. 153
 
Specjalista ds. nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kierowców
Krzysztof Jasiński
tel.  +48 /63/ 240 32 56, pok. 153
 
Główny specjalista ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
Jacek Grzemski
tel. +48 / 63 / 240 32 55, pok. 155
 
Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
Katarzyna Nowak
tel. +48 / 63 / 240 32 55, pok. 155
 
Inspektor ds. prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z rejestracją pojazdów
Edyta Włodarczyk
Tel. +48 / 63 / 240 32 41, pok. 156
 
Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
Anita Szumna
tel. +48 / 63 / 240 32 62, pok. 152
 
Inspektor ds. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
Beata Zetlerowicz
tel. +48 / 63 / 240 32 62, pok. 152
 
Specjalista ds. rejestracji pojazdów
Grażyna Włodarczyk
Tel. +48 / 63 / 240 32 10, pok. 158
 
Inspektor ds. rejestracji pojazdów
Małgorzata Jakubowicz
Tel. +48 / 63 / 240 32 10, pok. 158
  
Inspektor ds. rejestracji pojazdów
Anita Szczebelska
Tel. +48 / 63 / 240 32 41, pok. 158
 
Specjalista ds. rejestracji pojazdów
Anna Such
Tel.  +48 / 63 / 240 32 59, pok. 158
   
Inspektor ds. rejestracji pojazdów
Monika Kierzek
Tel. +48 / 63 / 240 32 59, pok. 158
 
Specjalista ds. rejestracji pojazdów
Halina Kolibowska
Tel. +48/ 63/ 240 32 10, pok. 158
 
Inspektor ds. rejestracji pojazdów
Irena Łukaszewska
tel. +48 / 63 / 240 32 10, pok. 158
  
Inspektor ds. rejestracji pojazdów
Elżbieta Fietkiewicz
Tel. +48 / 63 / 240 32 10, pok. 158
  
Inspektor ds. rejestracji pojazdów
Liliana Wojciechowska
Tel. +48 / 63 / 240 32 10,  pok. 158
 
Podinspektor ds. rejestracji pojazdów
Anna Pachciarz
Tel. +48 / 63 / 240 32 10,  pok. 158
 
Podinspektor ds. rejestracji pojazdów
Joanna Rudyj
Tel. +48 / 63 / 240 32 10,  pok. 158
  
Specjalista ds. rejestracji pojazdów
Edyta Imbiorkiewicz
Tel. +48 / 63 / 240 32 41,  pok. 156
             komunikacja2@powiat.konin.pl
 
Inspektor ds. rejestracji pojazdów i gospodarki materiałowej
Barbara Świątek
Tel. +48 / 63 / 240 32 10,  pok. 158 
 
Wydział Komunikacji (WKO)realizuje zadania w zakresie:
1) komunikacji i transportu drogowego w szczególności poprzez:
a) rejestrację pojazdów;
b) wydawanie, zatrzymywanie, cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami;
c) wpisywanie do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
d) prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy i wydawanie im legitymacji;
e) wpisywanie do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów oraz wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;
f) wydawanie zaświadczeń przedsiębiorcom na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy;
g)  udzielanie licencji przedsiębiorcy na wykonywanie krajowego transportu drogowego;
h) wydawanie zezwolenia przedsiębiorcy na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu;
i) prowadzenie postępowań z  pojazdami usuwanymi z drogi;
j) prowadzenie gospodarki materiałowej związanej z rejestracją pojazdów.
2. Wydział używa symbolu „WKO".
 

Wydział Komunikacji przyjmuje interesantów:

  • w zakresie rejestracji pojazdów (pokój 158):

        - w poniedziałki w godzinach: 745 - 1530        

        - od wtorku do piątku w godzinach: 745 - 1500

  • w zakresie wydawania dowodów rejestracyjnych, wydawania wtórników dowodów rejestracyjnych i tablic oraz nalepek kontrolnych na szybę, zgłaszania zmian w dowodzie rejestracyjnym oraz wyrejestrowania pojazdu (pok. 157):

        - w poniedziałki w godzinach: 745 - 1530;
        - od wtorku do piątku w godzinach: 745 - 1500

  • w zakresie praw jazdy (pokój 152):

        - od poniedziałku do piątku w godzinach: 745 - 1530

1) Informacja w zakresie rejestracji pojazdów - tel. (063) 240 32 74
2) Rejestracja pojazdów - pok. 158, tel. (063)240 32 10, (063)240 32 40, (063) 240 32 59, fax(63) 240 32 57
3) Wydawanie dowodów rejestracyjnych - pok. 157, tel. (063) 240 32 69; (063) 240 32 54, fax (63) 240 32 79
4) Zgłaszanie sprzedaży pojazdów, wydawanie wtórników dokumentów i tablic - pok. 157, tel. (063) 240 32 54, (63) 240 32 69, fax (63) 240 32 79
5) Przyjmowanie wniosków i wydawanie praw jazdy - pok. 152, tel. (063) 240 32 62
  
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marcin Wietrzykowski
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 09:09:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2019-06-13 11:22:29)