logo
logo bip
Wydział Geodezji i Kartografii
 
ul. płk. Witolda Sztarka 1,
62-500 Konin I p., pok. 101, 102, 113

Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału
Danuta Studzińska
tel. +48 /63/ 218 66 09, I p., pok. 102

Główny Specjalista ds. geodezji 
Iwona Rolska
tel. +48 /63/ 218 66 07, I p., pok. 101

Geodeta
Magdalena Plamowska
tel.+48 /63/ 218 66 07, I p., pok. 101
 
Geodeta
Maria Frątczak
tel. +48 /63/ 218 66 07, I p., pok. 101 
 
Geodeta
Ewa Gorgolewska
tel. +48 /63/ 218 66 08, I p., pok. 113
 
Inspektor ds. geodezji i gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Katarzyna Wieczorek
tel.+48 /63/ 218 66 08, I p., pok. 113  
 
Podinspektor ds. gleboznawczej klasyfikacji gruntów
Jolanta Bartczak
tel.+48 /63/ 218 66 08, I p., pok. 113
 
Geodeta Powiatowy przy pomocy kierowanego przez niego Wydziału Geodezji i Kartografii (WG) realizuje zadania w zakresie:
1) prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie rozbieżności w bazie ewidencji gruntów i budynków;
2) prowadzenia czynności wyjaśniających w zakresie rozbieżności w bazie ewidencji gruntów i budynków;
3) prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie klasyfikacji gruntów, zarówno z wniosków indywidualnych jak i z urzędu w tym:
a) klasyfikację gruntów po rekultywacji;
b) klasyfikację gruntów leśnych w tym również gruntów zalesionych na koszt Skarbu Państwa;
c) klasyfikację gruntów pozostałych;
4) prowadzenia rejestru i wydawania upoważnień dla osób sporządzających projekt ustalenia klasyfikacji gruntów zgodnie z § 5. 2 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
5) kontroli dokumentacji technicznej sporządzonej na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych;
6) prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie podziału na obręby i określenia ich granic zgodnie z § 8.1. rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
7) prowadzenia postępowań w sprawach scaleń i wymiany gruntów;
8) wydawania zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
9) wydawania opinii w zakresie zmiany nazwy miejscowości;
10) prowadzenia zagadnień związanych z ochroną znaków geodezyjnych;
11) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych z upoważnienia Starosty zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne;
12) koordynowania prac związanych z zakładaniem osnów szczegółowych;
13) prowadzenia rejestru oraz obsługi zawiadomień o czynnościach jednostek wykonawstwa geodezyjnego podjętych w celu ustalenia granic wynikających z § 38.4 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
14) sporządzania planów rocznych w zakresie potrzeb finansowych ww. dotacji oraz sporządzania zestawień zbiorczych w tym zakresie;
15) opracowania i merytorycznego nadzoru nad realizacją projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków, w tym rozstrzygania uwag złożonych w trakcie wyłożenia projektów modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie złożonych zarzutów do danych ujawnionych w ramach realizowanej modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
2. Geodeta Powiatowy używa symbolu „WG".
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Iwona Rolska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-01-08 14:32:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Sebastian Tołoczko (2019-10-18 07:26:24)