logo
logo bip
Biuro Zarządu

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
I p. pok. 257, 257A, 261
fax +48 /63/ 240 32 01
e-mail: informacja@powiat.konin.pl

Kierownik Biura Zarządu
Powiatowy Rzecznik Prasowy
Marta J. Bagrowska
tel. + 48 /63/ 240 32 25; I piętro pokój nr 257 A
e-mail: informacja@powiat.konin.pl

Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu
Maciej Cichos
tel. + 48 /63/ 240 32 80; I piętro pokój nr 257
e-mail: maciej.cichos@powiat.konin.pl

Inspektor ds. obsługi sekretariatu
Marcelina Zientecka
tel. + 48 /63/ 240 32 00; fax. 63 240 32 01; I piętro pokój nr 261
e-mail: sekretariat@powiat.konin.pl; powiat@powiat.konin.pl
starosta@powiat.konin.pl; wicestarosta@powiat.konin.pl

Biuro Zarządu realizuje zadania w zakresie:

 1. obsługi merytorycznej, administracyjnej i organizacyjnej Zarządu poprzez:
  1. opracowanie rocznego planu pracy Zarządu;
  2. koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem materiałów i dokumentów na posiedzenie Zarządu;
  3. nadzorowanie procesu przygotowywania projektów uchwał Zarządu;
  4. sporządzanie okresowych informacji i analiz z pracy Zarządu, w tym z realizacji uchwał Rady Powiatu;
 2. obsługi organizacyjnej Starosty i Wicestarosty poprzez:
  1. zapewnienie funkcjonowania sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
  2. prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty i Wicestarosty;
  3. prowadzenie kalendarium rocznic, uroczystości, wydarzeń związanych z życiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym Powiatu;
  4. przygotowywanie spotkań i wizyt oficjalnych z udziałem Starosty i Wicestarosty;
  5. nadawanie biegu sprawom będących przedmiotem ustaleń Starosty;
 3. zapewnienia świadczenia pomocy prawnej, w tym zastępstwa procesowego przez profesjonalne podmioty zewnętrzne, na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych w przypadku zlecenia takich usług;
 4. prowadzenie zbioru źródłowego i projektów uchwał Zarządu oraz rejestru uchwał Zarządu;
 5. prowadzenia zbioru źródłowego i projektów zarządzeń Starosty oraz rejestru zarządzeń Starosty;
 6. koordynowania udzielaniem informacji publicznych i prowadzenia rejestru udzielonych informacji publicznych;
 7. koordynowania zadań związanych z podejmowaną w starostwie działalnością lobbingową;
 8. prowadzenia rejestru aktów prawnych i innych dokumentów przekazywanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Biuro Zarządu używa symbolu „BZ”.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Marta J. Bagrowska
 • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-02-03 11:05:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-05 12:44:02)
Lista wiadomości