logo
logo bip
Biuro Zarządu
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
I p. pok. 257, 257a, 261
fax: +48 /63/ 240 32 01

Kierownik Biura Zarządu
Powiatowy Rzecznik Prasowy
Marta J. Bagrowska
tel. + 48/63/ 240 32 25; I piętro pokój nr 257 a
 
Starszy specjalista ds. obsługi Zarządu Powiatu
Maciej Cichos
tel. + 48/63/ 240 32 80; I piętro pokój nr 257
 
Starszy specjalista ds. obsługi sekretariatu
Marcelina Zientecka
tel. + 48/63/ 240 32 00; fax. 63 240 32 01; I piętro pokój nr 261
 
1. Biuro Zarządu realizuje zadania w zakresie:
 
1) obsługi merytorycznej, administracyjnej i organizacyjnej Zarządu poprzez:
a) opracowanie rocznego planu pracy Zarządu;
b) koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem materiałów i dokumentów na posiedzenie Zarządu;
c) nadzorowanie procesu przygotowywania projektów uchwał Zarządu;
d) sporządzanie okresowych informacji i analiz z pracy Zarządu, w tym z realizacji uchwał Rady Powiatu;
2) obsługi organizacyjnej Starosty i Wicestarosty poprzez:
a) zapewnienie funkcjonowania sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
b) prowadzenie bieżącej i okolicznościowej korespondencji Starosty i Wicestarosty;
c) prowadzenie kalendarium rocznic, uroczystości, wydarzeń związanych z życiem społecznym, gospodarczym i kulturalnym Powiatu;
d) przygotowywanie spotkań i wizyt oficjalnych z udziałem Starosty i Wicestarosty;
e) nadawanie biegu sprawom będących przedmiotem ustaleń Starosty;
3) zapewnienia świadczenia pomocy prawnej, w tym zastępstwa procesowego przez profesjonalne podmioty zewnętrzne, na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych w przypadku zlecenia takich usług;
4) prowadzenie zbioru źródłowego i projektów uchwał Zarządu oraz rejestru uchwał Zarządu;
5) prowadzenia zbioru źródłowego i projektów zarządzeń Starosty oraz rejestru zarządzeń Starosty;
6) koordynowania udzielaniem informacji publicznych i prowadzenia rejestru udzielonych informacji publicznych;
7) koordynowania zadań związanych z podejmowaną w starostwie działalnością lobbingową;
8) prowadzenia rejestru aktów prawnych i innych dokumentów przekazywanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego;
 
2. Biuro Zarządu używa symbolu „BZ”.
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marta J. Bagrowska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-02-03 11:05:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2019-07-23 09:38:14)
Lista wiadomości