logo
logo bip
Biuro Prawne
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
parter, pok. 163, 169
tel. +48 /63/ 240 32 17
 
Radca prawny - koordynator
Sławomir Styczewski
Tel. +48 /63/ 240 32 97, parter, p. 163
 
Radca prawny
Krystyna Królak
Tel. +48 /63/ 240 32 17, parter, p. 169A
 
Radca prawny
Arkadiusz Grzechowiak
tel. +48 /63/ 240 32 58, parter, p. 169B
 
Inspektor ds. obsługi prawnej
Michał Szefliński
Tel. +48 /63/ 240 32 17, parter, p. 169A
 
Biuro Prawne (BP) realizuje zadania w zakresie bieżącej obsługi prawnej poprzez:
1) bieżące udzielanie porad prawnych w zakresie działalności poszczególnych wydziałów, organów Powiatu, a także udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących stosowania obowiązujących przepisów prawnych na rzecz obsługi wydziałów,
2) sporządzanie pisemnych opinii prawnych (ekspertyz),
3) sporządzanie projektów umów, decyzji administracyjnych, zarządzeń, projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz innych aktów wywołujących skutki prawne o znacznym stopniu skomplikowania, tj. których treść i zakres wykracza poza zwykły zakres działania wydziału;
4) opiniowanie pod względem formalnoprawnym projektów umów, decyzji administracyjnych, uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu, zarządzeń oraz innych aktów wywołujących skutki prawne;
5) obsługę prawną sesji Rady Powiatu oraz uczestnictwo w razie konieczności
w posiedzeniach i naradach, negocjacjach, organizowanych przez Starostwo;
6) monitorowanie zmian w przepisach prawa i orzecznictwa sądów powszechnych oraz niezwłoczne przekazywanie tych informacji wydziałom merytorycznym;
7) udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Powiatu;
8) doradztwo w zakresie sporządzania projektów umów, opinii, kontroli umów w zakresie zamówień publicznych;
9) uczestnictwo w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana bądź rozwiązanie stosunku prawnego;
10) wdrażanie nowych regulacji prawnych;
11) wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi na podstawie udzielonych pełnomocnictw;
2. Biuro Prawne używa symbolu „BP"
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Michał Szefliński
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-10-05 10:04:39)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2016-07-27 08:54:34)