logo
logo bip

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów

  Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin

parter, pok. 166

tel. +48 /63/ 240 32 67

fax +48 /63/ 240 32 01 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bernadeta  Szmytka

e-mail: rzecznik@powiat.konin.pl

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów realizuje zadania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w zakresie:

 1. zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2. składania wniosków w sprawie ochrony interesów konsumentów;
 3. występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 4. współdziałania z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 5. wytaczania powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 6. występowania w charakterze oskarżyciela publicznego, w sprawach o wykroczenia na rzecz konsumentów;
 7. prowadzenia edukacji konsumenckiej poprzez:
  1. organizację zajęć oraz konkursu z zakresu wiedzy konsumenckiej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu konińskiego;
  2. publikację artykułów w lokalnej prasie oraz uczestnictwo w audycjach radiowych i programach telewizyjnych.
Biuro używa symbolu „BK”.

Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Sprawy załatwiane w Biurze: Większość zgłaszanych Rzecznikowi spraw kończy się udzieleniem konsumentowi porady w dotyczącej go sprawie. Dlatego też zgłoszenie rzecznikowi sprawy może nastąpić osobiście, telefonicznie lub w formie elektronicznej pod adresem internetowym Rzecznika - rzecznik@powiat.konin.pl. Nie wymaga się przy tym dostarczania dokumentów dot. sprawy, jak i samego klienta. Wystarczające jest poinformowanie o problemach związanych z załatwieniem sprawy. Każda osoba zgłaszająca się do Biura Rzecznika otrzymuje nieodpłatną poradę i pomoc w sporządzeniu niezbędnej dokumentacji w sprawie. Przy czym klient, na tym etapie, może pozostać osobą anonimową.

Natomiast w sytuacji, gdy konsument jest zainteresowany bezpośrednią pomocą Rzecznika, polegającą m. in. na wystąpieniu w jego imieniu do przedsiębiorcy lub prowadzeniu postępowania mediacyjnego, winien dostarczyć wypełniony wniosek o interwencję w sprawie konsumenckiej oraz kopię dokumentów związanych z  daną sprawą.

Rzecznik w przypadku wytaczania powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępowania, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów, świadczy pomoc przy sporządzaniu pozwu i gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania sądowego. W takiej sytuacji wymaga się od konsumenta dostarczenia wszelkich dokumentów i informacji mogących mieć istotne znaczenie w toku postępowania sądowego.

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Bernadeta Szmytka
 • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 09:46:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-05-04 09:46:21)
Lista wiadomości