logo
logo bip
Biuro Kontroli
 
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
I p., pok. 253
tel.: +48 /63/ 240 32 89
 
Kierownik Biura
Andżelika Karczewska 
tel.: +48 /63/ 240 32 89, I p., pok. 253
 
Inspektor ds. kontroli
Lidia Cichocka 
tel.: +48 /63/ 240 32 87, I p., pok. 253
      
Biuro Kontroli realizuje zadania w zakresie:
1) opracowywania rocznego planu kontroli;
2) przeprowadzania kontroli w wydziałach/biurach Starostwa, jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz podmiotach niepublicznych, które otrzymały dotację celową z budżetu Powiat na realizację zadań, poprzez badanie:
a) funkcjonowania kontroli zarządczej (w tym spraw finansowo-księgowych);
b) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
c) efektywności i skuteczności wykonywania zadań;
d) wiarygodności sporządzania sprawozdań;
e) ochrony zasobów;
f) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
g) efektywności i skuteczności przepływu informacji;
h) zarządzania ryzykiem;
3) sporządzania protokołów z przeprowadzonych kontroli;
4) przygotowywania wystąpień pokontrolnych wraz z zaleceniami;
5) przeprowadzania kontroli sprawdzających realizację zaleceń pokontrolnych;
6) przeprowadzania na zlecenie Starosty kontroli doraźnych (poza planem kontroli);
7) opracowywania rocznych sprawozdań z realizacji planu kontroli;
8) współpracy z pracownikami merytorycznymi Starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz podmiotów niepublicznych, które otrzymały dotację celową z budżetu Powiatu na realizację zadań w zakresie będącym przedmiotem kontroli;
9) współpracy z zewnętrznymi instytucjami kontrolnymi;
2. Biuro używa symbolu "BF".
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Andżelika Karczewska
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-03-20 13:02:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2018-01-31 10:50:46)