logo
logo bip
Biuro Informatyki

Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
II p. pok. 368
fax: +48 /63/ 240 32 01
 
Kierownik Biura
Radosław Bagrowski
tel. +48 /63/ 240 33 16, II p., pok. 368
 
Inspektor ds. sprzętu komputerowego i oprogramowania
Piotr Kwiatkowski
II p., pok. 368
 
Główny specjalista ds. informatyki
Mariusz Brzęcki
tel. +48 /63/ 240 32 16, II p., pok. 368
 

Biuro Informatyki (BI) realizuje zadania w zakresie obsługi informatycznej urzędu poprzez:
1) administrowanie serwerami, siecią i systemami informatycznymi;
2) utrzymanie ciągłości działania infrastruktury teleinformatycznej oraz używanych systemów i aplikacji w celu zapewnienia sprawnego i prawidłowego funkcjonowania Urzędu;
3) prowadzenie obsług i oraz zabezpieczenie zasobów informatycznych urzędu wraz z zapewnieniem ich napraw, konserwacji i modernizacji;
4) prowadzenie ewidencji posiadanych zasobów informatycznych oraz gromadzenie towarzyszących im materiałów (oprogramowanie, licencje, sterowniki, instrukcje, elementy zabezpieczające);
5) planowanie i wdrażanie zabezpieczeń systemu informatycznego przed zagrożeniami płynącymi z połączenia z siecią Internet oraz istniejącymi w sieci wewnętrznej urzędu;
6) planowanie i realizację zakupów sprzętu i oprogramowania komputerowego, rozwiązań informatycznych, podzespołów komputerowych, narzędzi, telefonów GSM oraz materiałów dla zapewnienia ich utrzymania;
7) wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych;
8) nadzór nad zachowaniem spójności oprogramowania wdrażanego i eksploatowanego przez Urząd, współpraca przy tworzeniu nowych aplikacji z ich wykonawcami oraz ulepszanie i wprowadzanie uzupełnień do użytkowanych programów;
9) poszukiwanie nowych rozwiązań rynkowych i dostosowywanie zasobów informatycznych urzędu do wymagań stawianych przez odpowiednie przepisy prawa;
10) wspomaganie pracowników we właściwym użytkowaniu zasobów informatycznych urzędu;
11) współpracę z komórkami organizacyjnymi w zakresie tworzenia opracowań dotyczących bezpieczeństwa zasobów informatycznych urzędu oraz rozwoju i właściwej eksploatacji systemów branżowych;
12) zapewnienie obsługi technicznej dla funkcjonowania strony internetowej, kont pocztowych i Biuletynu Informacji Publicznej;
13) planowanie, integrację i włączanie do eksploatacji zasobów informatycznych niezakupionych bezpośrednio poprzez Starostwo;
14) nadzorowanie przestrzegania ustawy o prawie autorskim dla oprogramowania komputerowego stosowanego w Starostwie;
15) współpracę i wymianę doświadczeń z podmiotami realizującymi zadania na rzecz Starostwa z wykorzystaniem technologii informatycznych;
16) utrzymanie i nadzorowanie infrastruktury informatycznej;
17) administrowanie systemem alarmowym i monitorującym, zamontowanym w budynku Starostwa oraz przy ulicy Hurtowej 1;
18) administrowanie, obsługa i eksploatacja centrali telefonicznej w tym: programowanie centrali telefonicznej, instalacja i przenoszenie numerów do nowych lokalizacji;
19) nadzór nad prawidłowym działaniem systemu telefonicznego Urzędu, a w szczególności: przydzielanie odpowiednich uprawnień użytkownikom i grupom użytkowników, przydzielania poszczególnych numerów telefonów.
2. Biuro używa symbolu "BI".

  

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Mariusz Brzęcki
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2015-02-03 10:16:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-02-11 08:58:09)