logo
logo bip

Audytor wewnętrzny

AUDYTOR WEWNĘTRZNY

MAGDALENA SAKOWSKA
 
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
parter, pok. 170
tel.: +48 /63/ 240 32 73

 

Audytor wewnętrzny realizuje zadania poprzez:
1) monitorowanie obszarów ryzyka Starostwa;
2) sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego, obejmującego komórki organizacyjne Starostwa oraz jednostki organizacyjne powiatu;
3) przeprowadzanie zadań audytowych zatwierdzonych w rocznym planie audytu;
4) monitorowanie i ocena wyników zadań audytowych oraz stanu wdrożenia zaleceń poaudytowych;
5) przeprowadzanie czynności sprawdzających;
6) podejmowanie czynności doradczych (niezależnie od zadań ujętych w rocznym planie audytu) w celu usprawnienia funkcjonowania jednostki;
7) sporządzanie sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu i przedkładanie go Staroście;
8) wstępną weryfikację aktów normatywnych tworzących system kontroli zarządczej w Starostwie na etapie ich opracowywania; 
9) prowadzenie bieżących i stałych akt audytu;
10) współpracę z audytorami i kontrolerami zewnętrznymi.
2. Audytor wewnętrzny używa symbolu „PA".
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Magdalena Sakowska
  • Informacja opublikowana przez: (2011-11-21 09:53:48)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2015-05-28 08:49:46)