logo
logo bip
EWIDENCJE I REJESTRY

EWIDENCJE I REJESTRY

Dane z ewidencji i rejestrów udostępnia się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30, w wydziale/biurze, w którym prowadzony jest dany rejestr lub na wniosek pisemny.

 

1. Wydział Zarządzania Kadrami  

 • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw

   

2. Wydział Administracyjno-Organizacyjny

 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr umów

 • Rejestr porozumień

 • Rejestr umów (zawartych w wyniku udzielenia zamówień publicznych)

 • Rejestr reklamacji (związanych z realizacją umów zawartych w wyniku udzielenia zamówienia publicznego)

 

3. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

 • Ewidencja stowarzyszeń

 • Ewidencja fundacji

 • Ewidencja uczniowskich klubów sportowych

 • Ewidencja szkół niepublicznych

 

4. Wydział Architektury i Budownictwa

 • Rejestr pozwoleń na budowę i rozbiórkę

 • Rejestr zgłoszeń robót budowlanych

 • Rejestr zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania

 • Rejestr wydanych zaświadczeń potwierdzających, że budynek jest jednorodzinny

 • Rejestr wydawanych zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową

 • Rejestr wydawanych zaświadczeń potwierdzających samodzielność lokali

 

5. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • Rejestr sprzętu pływającego:Rejestr kart wędkarskich, kart łowiectwa podwodnego

  1. służącego amatorskiego połowu ryb
  2. dla uprawnionych do rybactwa
 • Rejestr wydanych legitymacji członków Społecznej Straży Rybackiej

 • Rejestr zwierząt podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa unijnego 

 • Rejestr zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia w zakresie zbierania lub transportu odpadów

 • Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach wymienionych w art. 19 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

 • Rejestr wniosków rolników o zalesienie gruntów rolnych

 • Rejestr kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie powiatu konińskiego

 • Rejestr wniosków właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o wyrąb drzew

 • Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują osuwiska

 

6. Wydział Komunikacji

 • Ewidencja instruktorów-elektroniczna

 • Ewidencja Ośrodków Szkolenia Kierowców-elektroniczna

 • Ewidencja kierowców i osób bez uprawnień-elektroniczna

 • Rejestr Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców

 • Rejestr Przedsiębiorców Prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów

 • Wykaz tablic rejestracyjnych - elektroniczny

 • Wykaz dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń pojazdów - elektroniczny

 

7. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
 
 • Poradnictwo w zakresie ochrony praw konsumenckich

 

8. Biuro Rady

 • Rejestr uchwał Rady Powiatu

 • Rejestr wniosków i interpelacji radnych

 • Rejestr skarg rozpatrywanych przez Radę Powiatu

 

9. Biuro Zarządu 

 • Rejestr uchwał Zarządu Powiatu

 • Rejestr Zarządzeń Starosty Konińskiego

 • Rejestr informacji publicznej

   

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Eliza Nowaczyk
 • Informacja opublikowana przez: (2006-11-28 09:05:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2019-06-18 13:31:14)