logo
logo bip

OGŁOSZENIE

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o obywatelstwie polskim

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Piotr Adamiak
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2021-10-08 13:07:17)