logo
logo bip
Publicznie dostępne wykazy danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Zgodnie z przepisami prawa tj. ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Koniński jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Starosta Koniński prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Starosty Konińskiego:
 
http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Starostwo+Powiatowe+w+Koninie
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Julia Stasińska
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2014-04-28 13:02:04)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2017-03-27 10:23:52)