logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
21. Decyzje dotyczące gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi stanowiących własność Skarbu Państwa (przejście do zasobu lub ich wykreślenie z zasobu)

Niezbędne dokumenty (załączniki do wniosku):

  1. Wypis z rejestru gruntów
  2. Aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej

Opłata skarbowa:

Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

Czas realizacji usługi:

Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od wydanego aktu administracyjnego strona może wnieść odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Jadwiga Andrzejak - Główny specjalista ds. gospodarki wodnej
pok. 457, tel. +48 /63/ 24 03 243
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Jadwiga Andrzejak
  • Informacja opublikowana przez: Renata Jackowska (2010-01-27 10:33:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 14:10:13)
Lista wiadomości