logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Realizacja "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego - kontynuacja"
 
 
 
Niezbędne dokumenty:
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku wraz z załącznikiem -(oświadczeniem) przez osobę fizyczną będącą właścicielem nieruchomości (oraz współwłaścicieli nieruchomości, jeżeli są)  położonej na terenie jednej z 14 gmin powiatu konińskiego bądź posiadającą inny tytuł prawny do nieruchomości.

Jednocześnie przy zamiarze wymiany dachu na nowy, bez zmiany konstrukcji, należy dokonać zgłoszenia zamiaru robót budowlanych do Wydziału Architektury i Budownictwa. W przypadku zmiany konstrukcji dachu wymagane jest pozwolenie na budowę.

Opłata skarbowa:
Brak opłaty skarbowej
 
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXIV/190/2012 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 grudnia 2012 r.
Uchwała Nr XV/92/2015 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
 
Termin realizacji:
Realizacja „Programu..." w danym roku kalendarzowym kończy się z dniem 31 grudnia.
 
Tryb odwoławczy:
brak
 
Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę
Agnieszka Rączka - Starszy specjalista ds. ochrony środowiska 
pok. 454, tel. 63 240 32 39
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin 
 
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Julia Stasińska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-01-21 08:03:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-03-06 12:23:26)
Lista wiadomości