logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
8. Decyzja na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny

Zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę, starosta, w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim, może wydać decyzję o odłowie, odłowie wraz z uśmierceniem lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny

Wniosek

Niezbędne dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie decyzji
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Podstawa prawna:

Ustawa  - Prawo łowieckie

Termin realizacji:

Czas realizacji usługi: do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych - do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:

Od wydanego aktu administracyjnego (decyzji) strona może wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Starosty Konińskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Opłata skarbowa:

Za wydanie decyzji, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej uiszcza się opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 (ponieważ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta). Dowód wpłaty załącza się do wniosku.

Od dokumentów stwierdzających ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisów (wypisów, kopii) opłata skarbowa wynosi 17 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, także na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, konto jw.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Marek Niezabitowski - inspektor
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, pokój nr 458
tel. +48 /63/ 240 33 02
e-mail lesnictwo@powiat.konin.pl   

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Marek Niezabitowski
  • Informacja opublikowana przez: (2007-04-23 11:35:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 13:57:12)
Lista wiadomości