logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
35. Rejestr zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 09 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Wniosek 

Wymagane dane i załączniki: 

 1. Imię, nazwisko i adres posiadacza lub przetrzymującego
 2. Adres miejsca  przetrzymywania zwierząt  lub prowadzenia  hodowli
 3. Liczba zwierząt posiadanych lub hodowanych
 4. Nazwa gatunku  w języku  łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje
 5. Data, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia
 6. Data wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia
 7. Płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia
 8. Opis trwałego  oznakowania (jeżeli istnieje)
 9. Cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia
 10. Cel posiadania lub przetrzymywania

Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć: 

 1. Jeden z poniżej wymienionych dokumentów:
  1. zezwolenie na wwóz ( import ) ewentualnie zezwolenie na pozyskanie - zezwolenie na schwytanie zwierzęcia w środowisku),
  2. dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli,
  3. inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia. 
 2. Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa od dokonania wpisu oraz wydanie  wypisu z rejestru wynosi 26 zł. (słownie: dwadzieścia sześć złotych), płatna na konto Urzędu Miejskiego w Koninie nr: Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 09 grudnia 1996 r.,  w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 3. Ustawa o opłacie skarbowej

Czas realizacji usługi:

Czas realizacji usługi do 1 miesiąca, w sprawach trudnych i skomplikowanych do 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Beata Tomaszewska - Podinspektor ds. gospodarki odpadami
pokój 458, tel. +48 /63/ 240 33 02
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
e-mail: beata.tomaszewska@powiat.konin.pl

Informacje dodatkowe:

 1. Obowiązek zgłoszenia do rejestru, nie dotyczy:
  1. ogrodów zoologicznych;
  2. podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody,
  3. czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
 2. Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Wanda Majchrzak
 • Informacja opublikowana przez: (2007-07-20 14:10:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 14:23:34)
Lista wiadomości