logo
logo bip
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
31. Zaświadczenie potwierdzające prowadzenie przez podmiot, który nabywa paliwo stałe, instalacji spalania inną niż wskazaną w art. 1 ust. 2 pkt 2 opalanej paliwem stałym

Zaświadczenie zgodnie z art. 6b ust. 4 ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw jest ważne przez rok, licząc od dnia jego wystawienia.

Niezbędne dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia złożony przez osobę posiadającą tytuł prawny do instalacji;
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia;
  3. Pełnomocnictwo wraz z opłatą w wysokości 17 zł - w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika.

Opłata skarbowa:

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości 17 zł na konto: Urzędu Miejskiego w Koninie Getin Bank: 67 1560 0013 2015 2804 6127 0034 (ponieważ organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta). Dowód wpłaty załącza się do wniosku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw

Czas realizacji usługi:

Zaświadczenie zostanie wydane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Agnieszka Rączka - Starszy specjalista ds. ochrony środowiska
pok. 454, tel. +48 /63/ 240 32 39
Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin 
e-mail: agnieszka.raczka@powiat.konin.pl

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Agnieszka Rączka
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2018-10-10 10:24:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2021-11-18 14:20:28)
Lista wiadomości