logo
logo bip
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Wydanie zezwolenia na przewiezienie zwłok / szczątków z zagranicy

Wymagane dokumenty:

Wniosek osoby uprawnionej do pochowania zwłok/szczątków

Podstawa prawna:

 1. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. nr 118 poz. 687 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, 1742).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Opłata skarbowa:

Zwolniono od opłaty skarbowej na podstawie ppkt. 2 w kol.4 do pkt. 44 ppkt 2 w cz. III wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Inne informacje:

 • W przypadku zgonu osoby na skutek choroby zakaźnej pozwolenia nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.
 • Przewóz spopielonych zwłok ludzkich może odbywać się dowolnym środkiem transportu, w sposób zapewniający poszanowanie dla tych zwłok § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866).  

Czas realizacji usługi:

Niezwłocznie, po uzyskaniu opinii  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin, za pośrednictwem tut. Starostwa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Krzysztof Czajkowski - Główny Specjalista 

Pokój, numer telefonu:

I piętro, pok. 263, tel. +48 /63/ 240 32 24

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Jan Bartczak
 • Informacja opublikowana przez: (2007-02-05 10:45:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 10:58:22)
Lista wiadomości