logo
logo bip
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Kierowanie dziecka do kształcenia specjalnego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko dziecka,
  2. datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania,
  3. nazwę i adres Ośrodka, do którego ma być kierowane dziecko,
  4. typ szkoły, do którego ma uczęszczać dziecko.
 2. Do wniosku należy dołączyć aktualne na dany etap edukacyjny orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wniosek o skierowanie dziecka do odpowiedniej formy kształcenia specjalnego składają rodzice lub opiekunowie prawni do Starosty Konińskiego.

Wnioski można składać przez cały rok.

Podstawa prawna:

art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2017 r. poz. 59, ze zm.)

Opłata skarbowa:

nie dotyczy

Czas realizacji usługi:

terminy z kpa - niezwłocznie, a w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego 30 dni.

Tryb odwoławczy:

brak

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę:

Żaneta Staszak - starszy specjalista ds. edukacji

Pokój, numer telefonu:

Parter, pok. 167, tel. +48 /63/ 240 32 28

 • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
 • Informacja wytworzona przez: Żaneta Staszak
 • Informacja opublikowana przez: (2006-01-05 15:11:00)
 • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-06-25 10:59:04)
Lista wiadomości