logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
UCHWAŁA NR X/78/2019 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizacjęUtworzenie dokumentu2019-10-10 09:42:46Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR IX/77/2019 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu KonińskiegoModyfikacja dokumentu2019-10-10 09:37:03Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR IX/76/2019 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019Modyfikacja dokumentu2019-10-10 09:34:55Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR IX/75/2019 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu konińskiego od 1 września 2019 r.Modyfikacja dokumentu2019-10-10 09:34:05Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR IX/74/2019 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowegoModyfikacja dokumentu2019-10-10 09:33:08Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR IX/73/2019 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Konińskim a Wojewodą Wielkopolskim o dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych (...)Modyfikacja dokumentu2019-10-10 09:32:06Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR IX/72/2019 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie SompolnoModyfikacja dokumentu2019-10-10 09:31:13Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR IX/71/2019 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowe] gminie SkulskModyfikacja dokumentu2019-10-10 09:30:14Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR IX/70/2019 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie SkulskModyfikacja dokumentu2019-10-10 09:29:32Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR IX/69/2019 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie WilczynModyfikacja dokumentu2019-10-10 09:28:37Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR VIII/67/2019 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2019Modyfikacja dokumentu2019-10-10 09:26:02Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR VIII/63/2019 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska - rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania"Modyfikacja dokumentu2019-10-10 09:23:42Eliza Nowaczyk
Protokół nr 3/2019 z posiedzenia wyjazdowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 25 czerwca 2019 rokuModyfikacja dokumentu2019-10-10 08:50:51Eliza Nowaczyk
Protokół nr 2/2019 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 3 czerwca 2019 rokuUtworzenie dokumentu2019-10-10 08:49:48Eliza Nowaczyk
Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 grudnia 2018 rokuModyfikacja dokumentu2019-10-10 08:48:35Eliza Nowaczyk
Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 grudnia 2018 rokuModyfikacja dokumentu2019-10-10 08:47:26Eliza Nowaczyk
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniu 28 grudnia 2018 rokuModyfikacja dokumentu2019-10-10 08:45:59Eliza Nowaczyk
Protokół nr 1/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Prawa i Porządku Publicznego w dniu 12 grudnia 2018 rokuModyfikacja dokumentu2019-10-10 08:45:05Eliza Nowaczyk
Protokół nr 1/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisji Prawa i Porządku Publicznego w dniu 12 grudnia 2018 rokuModyfikacja dokumentu2019-10-10 08:45:01Eliza Nowaczyk
Protokół nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego w dniu 31 lipca 2019 rokuUtworzenie dokumentu2019-10-10 08:41:53Eliza Nowaczyk