logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Elektroniczna Skrzynka PodawczaModyfikacja dokumentu2020-08-10 10:07:20Eliza Nowaczyk
Elektroniczna Skrzynka PodawczaModyfikacja dokumentu2020-08-10 10:06:09Eliza Nowaczyk
Redakcja BiuletynuModyfikacja dokumentu2020-08-10 10:02:25Eliza Nowaczyk
Redakcja BiuletynuModyfikacja dokumentu2020-08-10 10:00:07Eliza Nowaczyk
Redakcja BiuletynuModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:54:47Eliza Nowaczyk
Instrukcja korzystania z BIPModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:52:58Eliza Nowaczyk
Instrukcja korzystania z BIPModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:52:52Eliza Nowaczyk
Instrukcja korzystania z BIPModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:52:32Eliza Nowaczyk
Zbiór aktów prawa miejscowego stanowionego przez powiatModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:50:56Eliza Nowaczyk
Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznegoModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:49:35Eliza Nowaczyk
Dyrektywa 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznegoModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:49:28Eliza Nowaczyk
Ustawa o ochronie danych osobowychModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:49:08Eliza Nowaczyk
Ustawa o pracownikach samorządowychModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:48:47Eliza Nowaczyk
Ustawa o finansach publicznychModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:48:31Eliza Nowaczyk
Ustawa Prawo zamówień publicznychModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:48:17Eliza Nowaczyk
Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnychModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:47:59Eliza Nowaczyk
Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczneModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:47:49Eliza Nowaczyk
Rozporządzenie MSWiA w sprawie BIPModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:47:27Eliza Nowaczyk
Ustawa o dostępie do informacji publicznejModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:46:58Eliza Nowaczyk
Ustawa o samorządzie powiatowymModyfikacja dokumentu2020-08-10 09:46:42Eliza Nowaczyk
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (0)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Administrator Systemu (2018-05-24 22:51:10)