logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Interpelacja radnego Sebastiana Ławniczaka - 4 czerwca 2019 rModyfikacja dokumentu2019-07-23 14:08:12Eliza Nowaczyk
Rejestr stowarzyszeń zwykłychModyfikacja dokumentu2019-07-23 12:46:57Eliza Nowaczyk
Rejestr stowarzyszeń zwykłychUtworzenie dokumentu2019-07-23 12:45:51Eliza Nowaczyk
Rejestr fundacji mających siedzibę na terenie powiatu konińskiegoUtworzenie dokumentu2019-07-23 12:44:17Eliza Nowaczyk
Rejestr OSP mających siedzibę na terenie powiatu konińskiegoUtworzenie dokumentu2019-07-23 12:43:26Eliza Nowaczyk
Wykaz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie powiatu konińskiegoModyfikacja dokumentu2019-07-23 12:42:41Eliza Nowaczyk
Rejestr stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym mających siedzibę na terenie powiatu konińskiego nad którymi nadzór sprawuje Wojewoda Wielkopolski lub Marszałek Województwa WielkopolskiegoUtworzenie dokumentu2019-07-23 12:42:12Eliza Nowaczyk
Rejestr stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym mających siedzibę na terenie powiatu konińskiegoUtworzenie dokumentu2019-07-23 12:41:15Eliza Nowaczyk
Wykaz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie powiatu konińskiegoModyfikacja dokumentu2019-07-23 12:38:57Eliza Nowaczyk
Wykaz organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie powiatu konińskiegoUtworzenie dokumentu2019-07-23 12:38:30Eliza Nowaczyk
Biuro ZarząduModyfikacja dokumentu2019-07-23 09:38:15Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica województwa) oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwaModyfikacja dokumentu2019-07-23 07:14:51Eliza Nowaczyk
WO.272.19.2019 - Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych BDOT500 oraz GESUT w 7 gminach (9 jednostek ewidencyjnych: Golina, Golina Miasto, Rychwał, Rychwał Miasto, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto - 166 obręby ewidencyjne)Utworzenie dokumentu2019-07-22 13:18:54Eliza Nowaczyk
Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowywania projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina oraz o poddaniu go procedurze zapewnienia możliwości udziału społeczeństwaUtworzenie dokumentu2019-07-22 12:03:28Eliza Nowaczyk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w SompolnieModyfikacja dokumentu2019-07-17 13:53:38Eliza Nowaczyk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w SompolnieModyfikacja dokumentu2019-07-17 13:53:16Eliza Nowaczyk
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w SompolnieModyfikacja dokumentu2019-07-17 13:51:29Eliza Nowaczyk
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2019 rokuUtworzenie dokumentu2019-07-16 08:42:55Eliza Nowaczyk
Rejestry wniosków i decyzji dotyczących pozwoleń na budowęModyfikacja dokumentu2019-07-12 13:50:18Anna Freger
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - gm. SompolnoUtworzenie dokumentu2019-07-11 12:10:18Eliza Nowaczyk