logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Informacja dotycząca zgłoszenia budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlaneModyfikacja dokumentu2019-04-19 12:19:41Eliza Nowaczyk
Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedażyUtworzenie dokumentu2019-04-18 11:16:30Eliza Nowaczyk
Roztrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa (...)Modyfikacja dokumentu2019-04-16 10:58:38Eliza Nowaczyk
Roztrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa (...)Modyfikacja dokumentu2019-04-16 10:56:18Eliza Nowaczyk
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 grudnia 2018 rokuModyfikacja dokumentu2019-04-16 10:36:58Eliza Nowaczyk
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 grudnia 2018 rokuModyfikacja dokumentu2019-04-16 10:36:46Eliza Nowaczyk
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 grudnia 2018 rokuModyfikacja dokumentu2019-04-16 10:36:02Eliza Nowaczyk
Roztrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; edukacji ekologicznej i ochrony dziedzictwa (...)Utworzenie dokumentu2019-04-16 09:33:47Eliza Nowaczyk
Petycja z dnia 10.03.2019 r. mieszkańców sołectw Pogoń Gosławicka i Bylew w sprawie elektrowni wiatrowejUtworzenie dokumentu2019-04-15 11:09:42Eliza Nowaczyk
Obwieszczenie Dyrektora ZZ w Kole o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego z wniosku zakładu TROUT SYSTEM Sp. z o.o. KoninModyfikacja dokumentu2019-04-15 10:24:53Eliza Nowaczyk
Obwieszczenie Dyrektora ZZ w Kole o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego z wniosku zakładu TROUT SYSTEM Sp. z o.o. KoninModyfikacja dokumentu2019-04-15 10:24:46Eliza Nowaczyk
Obwieszczenie Dyrektora ZZ w Kole o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego z wniosku ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w KaliszuUtworzenie dokumentu2019-04-15 10:23:53Eliza Nowaczyk
Obwieszczenie Dyrektora ZZ w Kole o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego z wniosku zakładu TROUT SYSTEM Sp. z o.o. KoninUtworzenie dokumentu2019-04-15 10:19:41Eliza Nowaczyk
ZARZĄDZENIE NR 34/2019 STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, zagrożonych gradacją brudnicy mniszki, boreczników i strzygonii (...)Utworzenie dokumentu2019-04-12 10:17:08Eliza Nowaczyk
ZARZĄDZENIE NR 31/2019 STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji rekrutacyjnej do projektu „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży”Utworzenie dokumentu2019-04-12 10:14:24Eliza Nowaczyk
WO.272.11.2019 - Wykonanie modernizacji i aktualizacji baz danych BDOT500 oraz GESUT w 7 gminach (9 jednostek ewidencyjnych: Golina, Golina Miasto, Rychwał, Rychwał Miasto, Grodziec, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Stare Miasto - 166 obręby ewidencyjne)Modyfikacja dokumentu2019-04-12 09:58:26Eliza Nowaczyk
Protokół nr 1 /2018 z posiedzenia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w dniu 12 grudnia 2018 rokuModyfikacja dokumentu2019-04-11 14:41:21Eliza Nowaczyk
Protokół nr 2 /2018 z posiedzenia Komisji Rozwoju i Infrastruktury w dniu 28 grudnia 2018 rokuModyfikacja dokumentu2019-04-11 14:40:32Eliza Nowaczyk
Protokół nr 1/2018 ze wspólnego posiedzenia Komisji Statutowo - Regulaminowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego w dniu 12 grudnia 2018 rokuModyfikacja dokumentu2019-04-11 14:39:38Eliza Nowaczyk
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Statutowo - Regulaminowej Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 grudnia 2018 rokuModyfikacja dokumentu2019-04-11 14:38:43Eliza Nowaczyk