logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w PoznaniuUtworzenie dokumentu2018-12-14 10:14:24Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-12-14 10:13:31Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018Modyfikacja dokumentu2018-12-14 10:13:04Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018Utworzenie dokumentu2018-12-14 10:12:20Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizacjęUtworzenie dokumentu2018-12-14 10:11:26Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie Programu współpracy powiatu konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności (...)Utworzenie dokumentu2018-12-14 10:10:08Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-12-14 10:08:17Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-12-14 10:07:20Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR II/10/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-12-14 10:06:25Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-12-14 10:05:22Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR I/8/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-12-14 10:00:35Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR I/7/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-12-14 09:59:50Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-12-14 09:59:11Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-12-14 09:58:02Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Starosty KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-12-14 09:56:56Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-12-14 09:55:57Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-12-14 09:55:01Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-12-14 09:53:54Eliza Nowaczyk
Komisja SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJIModyfikacja dokumentu2018-12-14 09:49:15Eliza Nowaczyk
Protokół nr XXXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 23 listopada 2017 rokuModyfikacja dokumentu2018-12-14 09:33:07Eliza Nowaczyk