logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 117 Głębockie, gm. ŚlesinModyfikacja dokumentu2018-06-19 14:31:38Eliza Nowaczyk
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 117 Głębockie, gm. ŚlesinUtworzenie dokumentu2018-06-19 14:30:12Eliza Nowaczyk
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/267/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie RzgówUtworzenie dokumentu2018-06-19 12:57:25Eliza Nowaczyk
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie ŚlesinModyfikacja dokumentu2018-06-19 12:55:52Eliza Nowaczyk
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie ŚlesinUtworzenie dokumentu2018-06-19 12:55:45Eliza Nowaczyk
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-06-19 12:52:31Eliza Nowaczyk
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018Utworzenie dokumentu2018-06-19 12:51:16Eliza Nowaczyk
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie WilczynUtworzenie dokumentu2018-06-19 12:48:54Eliza Nowaczyk
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie WilczynModyfikacja dokumentu2018-06-19 12:47:40Eliza Nowaczyk
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie WilczynUtworzenie dokumentu2018-06-19 12:47:05Eliza Nowaczyk
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie powierzania prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie WilczynUtworzenie dokumentu2018-06-19 12:34:32Eliza Nowaczyk
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie WilczynUtworzenie dokumentu2018-06-19 12:33:20Eliza Nowaczyk
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Chopin" w ŻychlinieUtworzenie dokumentu2018-06-19 12:30:21Eliza Nowaczyk
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym oraz sposobu jej rozliczaniaUtworzenie dokumentu2018-06-19 12:28:58Eliza Nowaczyk
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Konińskiego za 2017 rokUtworzenie dokumentu2018-06-19 12:26:49Eliza Nowaczyk
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za 2017 rokUtworzenie dokumentu2018-06-19 12:24:40Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XLIII/299/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-06-19 11:38:34Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XLIII/298/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018Utworzenie dokumentu2018-06-19 11:37:20Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XLIII/297/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/267/2018 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 lutego 2018 r. o powierzeniu prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie RzgówUtworzenie dokumentu2018-06-19 11:36:10Eliza Nowaczyk
UCHWAŁA NR XLIII/296/2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie ŚlesinUtworzenie dokumentu2018-06-19 11:34:49Eliza Nowaczyk