logo
logo bip
Rejestr zmian
DokumentZmianaDataAutor
Protokół nr XL/2018 z sesji Rady Powiatu Konińskiego w dniu 28 lutego 2018 rokuUtworzenie dokumentu2018-04-20 13:25:39Sebastian Tołoczko
Rozstrzygnięcie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018Utworzenie dokumentu2018-04-20 12:55:11Sebastian Tołoczko
2018 rokModyfikacja dokumentu2018-04-20 12:29:34Sebastian Tołoczko
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie określenia zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.Utworzenie dokumentu2018-04-20 09:57:13Sebastian Tołoczko
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Konińskiego w drodze darowiznyUtworzenie dokumentu2018-04-20 09:53:56Sebastian Tołoczko
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadania publicznego Powiatu Konińskiego Gminie WierzbinekUtworzenie dokumentu2018-04-20 09:51:11Sebastian Tołoczko
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2018Utworzenie dokumentu2018-04-20 09:47:21Sebastian Tołoczko
Projekt Uchwały NR .../.../2018 RADY POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia ……………… 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu KonińskiegoUtworzenie dokumentu2018-04-20 09:41:37Sebastian Tołoczko
Informacja dotycząca zgłoszenia budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a ustawy prawo budowlaneModyfikacja dokumentu2018-04-19 15:04:42Sebastian Tołoczko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne pod nazwą: „Ochrona osób i mienia w budynkach Starostwa Powiatowego w Koninie przy Alejach 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1 w Koninie"Modyfikacja dokumentu2018-04-18 13:30:53Sebastian Tołoczko
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 160/1, położoną w obrębie Chlebowo, gm. WierzbinekModyfikacja dokumentu2018-04-18 07:35:53Sebastian Tołoczko
Rejestr zmianModyfikacja dokumentu2018-04-17 22:43:06Administrator Systemu
Rejestr zmianModyfikacja dokumentu2018-04-17 22:41:58Administrator Systemu
Rejestr zmianModyfikacja dokumentu2018-04-17 22:41:07Administrator Systemu
Rejestr zmianModyfikacja dokumentu2018-04-17 22:27:08Administrator Systemu
Rejestr zmianModyfikacja dokumentu2018-04-17 22:23:57Administrator Systemu
Rejestr zmianModyfikacja dokumentu2018-04-17 22:06:47Administrator Systemu
Rejestr zmianModyfikacja dokumentu2018-04-17 22:06:08Administrator Systemu
Rejestr zmianModyfikacja dokumentu2018-04-17 21:53:17Administrator Systemu
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę nr 160/1, położoną w obrębie Chlebowo, gm. WierzbinekUtworzenie dokumentu2018-04-17 11:29:01Anna Freger