logo
logo bip

Treść Zarządzeń dostępna jest w Biurze Zarządu Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9, tel. 63 2403225

ZBIORY AKTÓW NORMATYWNYCH WŁASNYCH KIEROWNICTWA STAROSTWA

REJESTR ZARZĄDZEŃ STAROSTY KONIŃSKIEGO

 Lp.

Numer

zarządzenia

Data

wydania

 Tytuł

 Rozdzielnik

Dane dotyczące

aktualizacji

 Uwagi

1.

1/2020

8.01.2020

w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargu na dzierżawę stanowiącej własności Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Modła Królewska, gm. Stare Miasto

WN

 

 

2.

2/2020

8.01.2020

w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Lubstów, gm. Sompolno

WN

 

 

3.

3/2020

14.01.2020

w sprawie zatwierdzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie gmin Golina (19 obrębów) oraz Skulsk (17 obrębów), sporządzonych na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2029 roku

WS

 

 

4.

4/2020

14.01.2020

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych

jednostki organizacyjne

 

 

5.

5/2020

14.01.2020

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

WZ

 

 

6.

6/2020

14.01.2020

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej

WZ

 

 

7.

7/2020

17.01.2020

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

PCPR

 

 

8.

 8/2020

17.01.2020

 w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Support w Starostwie Powiatowym w Koninie

 BO

 

 

9.

 

17.01.2020

 

 

 

 

10.

 

17.01.2020

 

 

 

 

11.

11/2020

17.01.2020

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Skarbnikowi Powiatu

WZ

 

 

12.

12/2020

17.01.2020

w sprawie przyznania dodatku specjalnego Wicestaroście Konińskiemu

WZ

 

 

13.

13/2020

31.01.2020

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2020

PCPR

 

 

 

14.

14/2020

31.01.2020

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego

wszystkie wydziały

 

 

15.

15/2020

14.02.2020

w sprawie powołania członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

PCPR

 

 

16.

16/2020

17.02.2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2020”

WO

 

 

17.

17/2020

17.02.2020

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Koninie

wszystkie wydziały

 

 

18.

18/2020

21.02.2020

w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Lubstówek, gm. Sompolno

WN

 

 

19.

19/2020

21.02.2020

w sprawie wyznaczenia komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż stanowiącej własność Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Lubstówek, gm. Sompolno

WN

 

 

20.

20/2020

19.03.2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w budynkach Starostwa Powiatowego w Koninie przy Alejach 1 Maja 9 i ul. Hurtowej 1 w Koninie wraz z terenem przyległym”

WO

 

 

21.

21/2020

7.04.2020

w sprawie wykonania zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu konińskiego

WS

   

22.

22/2020

20.04.2020

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia zakresu postępowania kwalifikacyjnego i sposobu oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zarządzania kryzysowego w Biurze Spraw Obronnych

WZ

   

23.

23/2020

28.04.2020

w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Powiatu Konińskiego do stosowania

BO

   
24. 24/2020 28.04.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia zakresu postępowania kwalifikacyjnego i sposobu oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. edukacji w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych WZ    
25. 25/2020 8.05.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia zakresu postępowania kwalifikacyjnego i sposobu oceny kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi konsumentów w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów WZ    
26. 26/2020 12.05.2020 w sprawie powołania Komisji przetargowej na przygotowanie i przeprowadzenie pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż kamery cyfrowej WO    
27. 27/2020 29.05.2020 w sprawie powołania Kapituły konkursu „Powiatowy Rolnik Roku” WS    
28. 28/2020 1.07.2020 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2021 wszystkie wydziały    
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Starosta Koniński
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2020-01-13 11:23:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2020-08-07 10:43:13)