logo
logo bip

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2019”

Treść Zarządzenia dostępna w Biurze Zarządu Starostwa Powiatowego w Koninie, Al. 1 Maja 9

  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Starosta Koniński
  • Informacja opublikowana przez: Eliza Nowaczyk (2019-03-26 09:31:06)
Lista wiadomości