logo
logo bip
Współpraca zagraniczna
       Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym, Powiat za zgodą rady powiatu może nawiązywać współpracę ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępować do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych.
O początku swojego istnienia Powiat Koniński w różnych formach współpracuje z międzynarodowymi organizacjami oraz zagranicznymi jednostkami administracji publicznej.

   W latach 2000-11 Rada Powiatu Konińskiego podjęła uchwały o nawiązaniu współpracy ze społecznościami lokalnymi:
- prowincji Ascoli Piceno we Włoszech (Uchwała nr XX/128/2000 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 sierpnia 2000 roku w sprawie nawiązania współpracy w zakresie gospodarki, kultury, nauki, oświaty i turystyki z Prowincją Ascoli Piceno w Regionie Marche we Włoszech )
- departamentu Lot-et-Garonne we Francji (Uchwała nr XXXVIII/213/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie współpracy ze społecznością departamentu Lot-et-Garonne we Francji )
- powiatu Ilm w Niemczech (Uchwała nr XXXVIII/212/02 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie współpracy ze społecznością Ilm - Kreis w Turyngii w Republice Federalnej Niemiec )
- rejonu kozjatyńskiego na Ukrainie (Uchwała nr XII/68/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie współpracy ze społecznością Rejonu Kazatinskiego w Obwodzie Winnickim na Ukrainie )
- regionu Lääne Viru w Estonii (Uchwała nr XXXIV/188/05 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie współpracy ze społecznością lokalną powiatu Lääne Viru w Republice Estońskiej) .

Współpraca z Prowincją Ascoli Piceno (Włochy)
- Porozumienie o współpracy między Powiatami Kolskim, Konińskim, Słupeckim, Tureckim a Prowincją Ascoli Piceno
- Protokół w sprawie realizacji zadań w zakresie współpracy pomiędzy stronami Umowy na 2004 rok

Współpraca z powiatem Ilm (Niemcy)
- Umowa o współpracy partnerskiej
- Protokół w sprawie realizacji zadań w zakresie współpracy w 2003 roku
- Protokół w sprawie realizacji zadań w zakresie współpracy w 2004 roku
- Protokół w sprawie realizacji zadań w zakresie współpracy w 2005 roku
- Protokół w sprawie realizacji zadań w zakresie współpracy w 2006 roku
- Protokół w sprawie realizacji zadań w zakresie współpracy w 2007 roku
- Protokół w sprawie realizacji zadań w zakresie współpracy w 2008 roku
- Protokół w sprawie realizacji zadań w zakresie współpracy w 2009 roku
- Protokół w sprawie realizacji zadań w zakresie współpracy w 2010 roku
- Protokół w sprawie realizacji zadań w zakresie współpracy w 2011 roku
 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Ewelina Rapeła
  • Informacja opublikowana przez: Żaneta Staszak (2012-01-30 11:46:00)
  • Ostatnia zmiana wprowadzona przez: Eliza Nowaczyk (2013-10-16 09:15:50)