logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 259/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 259 stycznia 2009 roku w sprawie nieodpłatnego zbycia sprzętu komputerowego stanowiącego mienie powiatu jednostkom powiatowym lub innym jednostkom
 
UCHWAŁA NR 259/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 259 stycznia 2009 roku

 

w sprawie nieodpłatnego zbycia sprzętu komputerowego stanowiącego mienie powiatu jednostkom powiatowym lub innym jednostkom.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego wyraża zgodę na nieodpłatne zbycie jednostkom powiatowym lub innym jednostkom sprzętu komputerowego, stanowiącego mienie powiatu będącego w użytkowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.

§2

Wykaz sprzętu stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§3

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Zarząd Powiatu:
1 Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Zenon Paszek
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2009-02-06 08:53:39)
Lista wiadomości