logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 258/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok
 
UCHWAŁA NR 258/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 22 stycznia 2009 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2008 rok

 

Na podstawie art. 186 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Załącznik do uchwały Nr 150/08 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2008 rok zmieniony chwałami Zarządu Powiatu Konińskiego Nr 172/08 z dnia 8 kwietnia 2008 r., Nr 185/08 z dnia 28 maja 2008 r., Nr 193/08 z dnia 19 czerwca 2008 r., Nr 201/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r., Nr 217/08 z dnia 26 września 2008 r., Nr 225/08 z dnia 20 października 2008 r. i Nr 244/08 z dnia 11 grudnia 2008 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2008 r.

 

Zarząd Powiat:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grazyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-02-06 08:49:36)
Lista wiadomości