logo
logo bip
Styczeń
UCHWAŁA NR 257/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie opinii łączącej zaliczenia niektórych nieruchomości na terenie gminy Wierzbinek, stanowiących drogi, do kategorii dróg gminnych
 
UCHWAŁA NR 257/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

 

z dnia 22 stycznia 2009 r.

 

w sprawie opinii łączącej zaliczenia niektórych nieruchomości na terenie gminy Wierzbinek, stanowiących drogi, do kategorii dróg gminnych.

 

Na podstawie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie zaliczenie niżej wymienionych nieruchomości gruntowych, stanowiących drogi, do kategorii dróg gminnych:
1) obręb Zaborowo: działki nr 7, 62, 10 i 67;
2) obręb Mąkoszyn: działki nr 179,2 i 215i!;
3) obręb Morzyczyn: działki nr 14, 97, 117/2, 208, 212, 251, 252 i 254;
4) obręb Broniszewo: działki nr 16, 34, 35, 73 i 139;
5) obręb Kalina: działka nr 46;
6) obręb Kuszkówek: działki nr 244 i 90;
7) obręb Gaj: działki nr 11 i 129;
8) obręb Kazimierowo: działki nr 129 i 164;
9) obręb Wilcza Kłoda: działki nr 28, 127, 153,263,274, 156/2, 163/2, 164/2 i 282/2;
10) obręb Not: działki nr 19, 41 i 73;
11) obręb Zielonka: działki nr 10,38,44/2,59, 132, 131 i 14;
12) obręb Sadino: działki nr 53, 147, 166, 193,295,296,297,298,299,44/3 i 262/3;
13) obręb Obory: działki nr 369 i 152;
14) obręb Racięcm: działki nr 94, 106, 109, 164, 175, 193, 197 i 212;
15) obręb Racięcin Kolonia: działka nr 107;
16) obręb Kazubek: działki nr 25/1,25/3,29, 133 i 156;
17) obręb Zaryń: działki nr 42, 65, 179 i 9;
18) obręb Goczki: działki nr 57,72, 141,389,413,450 i 445;
19) obręb Chlebowo: działki nr 40,57/2, 188,308,60/3 i 329;
20) obręb Helenowo: działki nr 136,44,49, 78/1 i 60;
21) obręb Władysławowo: działki nr 90,26 i 88; 22)obręb Stara Ruda: działki nr 59 i 78.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki 
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2009-02-06 08:42:45)
Lista wiadomości