logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 325/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 21 września 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Węglew - Kraśnica, gm. Golina
 
UCHWAŁA NR 325/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 21 września 2009 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Węglew - Kraśnica, gm. Golina.

Na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej Węglew-Kraśnica, gm. Golina.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Monika Szymaszek
  • Informacja opublikowana przez: (2009-09-25 12:29:54)
Lista wiadomości