logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 319/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi gminnej, oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 306/1, obręb Kalina, gm. Skulsk dotychczasowej kategorii
 
UCHWAŁA NR 319/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia odcinka drogi gminnej, oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 306/1, obręb Kalina, gm. Skulsk dotychczasowej kategorii.

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie pozbawienie odcinka drogi gminnej, oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 306/1, obręb Kalina, gm. Skulsk
dotychczasowej kategorii.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-09-04 11:43:52)
Lista wiadomości