logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 316/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia .19 sierpnia 2009 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2009 r.
 
UCHWAŁA NR 316/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2009 roku.

 

Na podstawie art. 32 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późno zm.) oraz art. 198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Konińskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze roku, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-09-04 11:25:57)
Lista wiadomości