logo
logo bip
Sierpień
UCHWAŁA NR 315/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2009 r.
 
UCHWAŁA NR 315/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2009 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt. l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Sporządza się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za II kwartał 2009 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki 
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2009-09-04 10:58:17)
Lista wiadomości