logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 344/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2009 rok
UCHWAŁA NR 344/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 29 października 2009 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Konińskiego na 2009 rok

Na podstawie art. 186 ust.5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Załącznik do uchwały Nr 262/09 Zarządu Powiatu Konińskiego z dnia 12 lutego 2009 r. W sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków na 2009 r. zmieniony uchwałami Nr 286/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r., Nr 296/09 z dnia 8 maja 2009 r., Nr 314/09 z dnia 24 lipca 2009 r. oraz Nr 329/09 z dnia 28 września 2009 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od l września 2009 r.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2009-11-09 10:42:11)
Lista wiadomości