logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 343/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 29 października 2009 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2009 r.
UCHWAŁA NR 343/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 29 października 2009 r.

 

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2009 r.

 

Na podstawie art. 14 pkt.l ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Sporządza się informację o wykonaniu budżetu Powiatu Konińskiego za III kwartał 2009  r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2009-11-09 10:39:39)
Lista wiadomości