logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 333/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia19 października 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej w m. Żdżary, gm. Stare Miast
UCHWAŁA NR 333/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia19 października 2009 r.

w sprawie opinii dotyczącej wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej w m. Żdżary, gm. Stare Miasto.

 

Na podstawie art. 11 b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 i Nr 199, poz. 1227) uchwala się, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu Konińskiego opiniuje pozytywnie wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej w m. Żdżary, gm. Stare Miasto

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
l. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4. Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2009-11-09 10:20:53)
Lista wiadomości