logo
logo bip
Październik
UCHWAŁA NR 332/09 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 19 października 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów
UCHWAŁA NR 332/09
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 19 października 2009 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania umów.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1

Upoważnia się Panią Małgorzatę Lalak - Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do podpisywania w imieniu Zarządu Powiatu umów w sprawie zakupów do kwoty stanowiącej równowartość 6000 EURO, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Konińskiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Adam Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Halina Maria Lenartowicz
4. Waldemar Tubacki
5. Zenon Paszek
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja opublikowana przez: (2009-11-09 10:16:07)
Lista wiadomości