logo
logo bip
Wrzesień
UCHWAŁA NR 219/08 ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO z dnia 26 września 2008 r. w sprawie użyczenia Gminie Ślesin nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Konińskiego
 
UCHWAŁA NR 219/08
ZARZĄDU POWIATU KONIŃSKIEGO

z dnia 26 września 2008 r.

w sprawie użyczenia Gminie Ślesin nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Konińskiego.

 

Na podstawie § 13 uchwały Nr XIX/95/08 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia i wynajmowania (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 125, poz. 2300) uchwala się, co następuje:

§1

Powiat Koniński oddaje w bezpłatne użyczenie Gminie Ślesin na okres trzech lat część nieruchomości o nr ewid. 92 (obręb Biskupie), będącej własnością Powiatu Konińskiego i stanowiącej ciąg drogi powiatowej m 3185P Kopydłowo - Biskupie - dr woj. m 263.

§2

Przedmiotem użyczenia jest odcinek drogi od miejscowości Biskupie (km 3000+ 100) do skrzyżowania z drogą wojewódzką m 263 (km 5000+ 100).

§3

Szczegółowe warunki użyczenia odcinka drogi wymienionego w § 2 określi umowa użyczenia.

§4

Wykonania uchwały powierzenia się Staroście Konińskiemu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:
1. Stanisław Bielik
2. Małgorzata Waszak
3. Zenon Paszek
4 . Halina Maria Lenartowicz
5. Waldemar Tubacki
  • Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe
  • Informacja wytworzona przez: Grażyna Czekalska
  • Informacja opublikowana przez: (2008-11-24 08:14:59)
Lista wiadomości